Respectarea drepturilor procesuale şi fraudele afectând interesele financiare ale Uniunii Europene în Cauza Dzivev (C 310/16)

1. Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

În temeiul articolului 325 TFUE:
„(1) Uniunea şi statele membre combat frauda şi orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în confor­mitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele şi oferă o protecţie efectivă în statele membre, precum şi în instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *