Respectarea drepturilor procesuale şi fraudele afectând interesele financiare ale Uniunii Europene în Cauza Dzivev (C 310/16)

1. Cadrul juridic Dreptul Uniunii În temeiul articolului 325 TFUE: „(1) Uniunea şi statele membre combat frauda şi orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în confor­mitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele şi oferă o protecţie efectivă în statele membre, precum şi în instituţiile, organele, oficiile […]

Continue Reading