DIRECTOR

Prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA

•Facultatea de Drept a Univ. „Nicolae Titulescu”
• Avocat şi consilier în Baroul Bucureşti

COLEGIUL DE REDACŢIE

Prof. univ. dr. Dan Lupaşcu (redactor-şef)
• Facultatea de Drept a Univ. „Nicolae Titulescu”
• Avocat în Baroul Bucureşti
Prof. univ. dr. Sebastian Răduleţu
• Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova
• Avocat în Baroul Dolj
Conf. univ. dr. Mirela Gorunescu
• Facultatea de Drept a Univ. „Nicolae Titulescu”
• Avocat în Baroul Bucureşti
Conf. univ. dr. Norel Neagu
• Facultatea de Drept a Univ. Româno-Americane
• Avocat în Baroul Bucureşti
Conf. univ. dr. Petruț Ciobanu
• Facultatea de Drept a Universității din București
• Vicepreședinte al UNBR, prodecan al Baroului București
Lect. univ. dr. Daniel Atasiei
• Facultatea de Drept a Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi
• Avocat în Baroul Iaşi
Prof. univ. dr. Carmen-Silvia Paraschiv
• Facultatea de Drept a Univ. „Titu Maiorescu”
• Avocat în Baroul Bucureşti

REDACTOR

Alexandra Ionescu

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu
• Facultatea de Drept a Universității Ecologice
• Secretar general al Academiei de Științe Juridice din România
Prof. univ. dr. Viorel Pașca
• Facultatea de Drept a Universității de Vest
Prof. univ. dr. Gheorghiță Mateuț
• Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai
Prof. univ. dr. Mircea Damaschin
• Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu”
• Avocat în Baroul București
Lect. univ. dr. Aurel Ciobanu
• Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
• Consilier în Baroul Bucureşti